Hulp nodig?
Neem dan gerust contact met ons op via 010 - 760 11 00 of support@lindenhaeghe.nl.
Terug

Vakbekwaamheid

We raden je aan je scherm te draaien voor optimale weergave.

In dit hoofdstuk gaan we in op de verschillende vakbekwaamheidseisen die worden gesteld aan financieel dienstverleners. De volgende vragen komen aan bod:

 • Welke diploma’s zijn per beroepskwalificatie nodig om te mogen adviseren?
 • Hoe kan een beroepskwalificatie geldig worden gehouden?
 • Welke overige vakbekwaamheidseisen zijn er voor financieel dienstverleners?

Diploma’s binnen het Wft-vakbekwaamheidsbouwwerk

Het huidige Wft-vakbekwaamheidsbouwwerk wordt gehanteerd sinds 1 januari 2014. In dit bouwwerk worden negen adviseurs onderscheiden die actief kunnen zijn binnen de zogenaamde beroepskwalificaties. Sinds 1 april 2019 bestaat het vakbekwaamheidsbouwwerk uit acht beroepskwalificaties: de beroepskwalificatie Basis is vervallen. Het modulecertificaat Basis is nog wel nodig om één van de andere beroepskwalificaties te behalen. Voor iedere beroepskwalificatie waarin een financieel adviseur wil adviseren, moet hij zijn bevoegdheid aantonen met een vakbekwaamheidsdiploma dat hij ontvangt als hij één of meerdere initiële Wft-examens heeft gehaald.

 

Vakbekwaamheidsbouwwerk

Als een financieel adviseur bijvoorbeeld het vakbekwaamheidsdiploma voor de beroepskwalificatie adviseur Schadeverzekeringen zakelijk wil behalen, moet hij naast het Wft-examen Schadeverzekeringen zakelijk ook de Wft examens Basis en Schadeverzekeringen particulier behalen.

Als hij deze alle drie heeft behaalt, ontvangt hij het vakbekwaamheidsdiploma voor de beroepskwalificatie adviseur Schadeverzekeringen zakelijk. Als hij ook beschikt over het vakbekwaamheidsdiploma adviseur Hypothecair krediet, kan hij het diploma dat hoort bij de beroepskwalificatie Adviseur Pensioen behalen door ook het Wft-examen Pensioen af te leggen. De overige certificaten die nodig zijn voor deze beroepskwalificatie zijn immers al behaald. In het schema zie je uit welke modules de verschillende beroepskwalificaties bestaan.

Beroepskwalificatie geldig houden

Om de beroepskwalificaties geldig te houden, moeten kandidaten periodiek een PE-examen afleggen. Dit examen moet eens per drie jaar worden afgelegd.

 

Hoe zien de PE-examens eruit?

De PE-examens zijn samengesteld op beroepskwalificatieniveau en omvatten ontwikkelingen uit alle modules waar de beroepskwalificatie uit bestaat. In de PE-examens ligt de nadruk op actualiteiten uit het laatste jaar vóór de datum van het examen. Op de website van het CDFD kun je vinden hoe het bijbehorende PE-examen is opgebouwd (het aantal vragen, de puntenverdeling, de tijdsduur, etc.). In deze samenvattingen (‘Samenstelling PE-examen’, die beschikbaar is per beroepskwalificatie) staat welke onderwerpen per module terugkomen op het examen.

Ons advies is om de Samenstelling PE-examen van het betreffende examen goed door te nemen.

Wijzigingen vakbekwaamheidsbouwwerk

De minister van Financiën heeft op advies van het CDFD besloten dat de Wft-module Basis sinds 1 april 2019 niet meer als beroepskwalificatie ‘adviseur Basis’ wordt aangeduid. De PE-verplichting voor de module Basis is vervallen.

In hetzelfde besluit is besloten dat de beroepskwalificatie Hypothecair krediet is uitgebreid met Consumptief krediet. Voor diplomahouders Hypothecair krediet is het diploma Consumptief krediet dus niet langer apart nodig om ook te mogen adviseren over consumptieve kredieten.

Waarborgen actuele kennis (permanent actueel vakbekwaam)

Sinds de introductie van het huidige vakbekwaamheidsstelsel in 2014 geldt er een aanvullende wettelijke deskundigheidseis voor financieel dienstverleners. Dit vereiste houdt in dat alle medewerkers met inhoudelijk klantcontact een ‘permanent actuele, vakbekwame dienstverlening’ moeten aanbieden. Dit is het geval wanneer de bedrijfsvoering van de onderneming zodanig is ingericht dat nieuwe kennis binnen de financiële onderneming snel en adequaat wordt verspreid én dat dit inzichtelijke gemaakt kan worden.

Financieel dienstverleners hebben dus de wettelijke plicht om permanent actueel vakbekwaam te zijn. Dit betekent onder meer dat medewerkers kennis moeten nemen van relevante actuele ontwikkelingen, zoals nieuwe wet- en regelgeving, leidraden vanuit de toezichthouder en wijzigingen in productvoorwaarden. Uiteraard voor zover deze relevant zijn voor de eigen bemiddelings- en advieswerkzaamheden. Deze deskundigheidsnorm is van toepassing op álle financieel dienstverleners met inhoudelijk klantcontact en dus niet enkel op de klantadviserende medewerkers voor wie ook de diplomaplicht geldt.

Hoe aan deze wettelijke norm moet worden voldaan, is aan de dienstverleners zelf. Ondernemingen kunnen bijvoorbeeld een intern kennissysteem inrichten of gebruikmaken van een extern kennissysteem waarin actualiteiten zijn opgenomen. Een andere mogelijkheid is het deelnemen aan interne cursussen en informatiebijeenkomsten of het bijwonen van cursussen bij externe instellingen, branche- of keurmerkorganisaties.

 

Vakbekwaamheidseisen samengevat

Wft-examens zijn bedoeld voor:

 • Toetreders tot de markt, die de bevoegdheid om te mogen adviseren willen verkrijgen; en
 • Adviseurs die hun bevoegdheid om te mogen adviseren willen uitbreiden met nieuwe beroepskwalificaties.

PE-examens zijn bedoeld voor:

 • Iedereen die sinds 1 januari 2017 in het bezit is van één of meerdere vakbekwaamheidsdiploma’s, die zijn bevoegdheid om te mogen adviseren in stand wil houden.
Sinds 1 april 2019 is de beroepskwalificatie adviseur Basis vervallen.
Sinds 1 april 2019 mag een adviseur Hypothecair krediet ook adviseren in Consumptief krediet.

 

Het vereiste om permanent actueel vakbekwaam te werken, geldt voor:

 • Medewerkers met inhoudelijk klantcontact, ongeacht of er advies wordt gegeven.

Bovenwettelijke erkenningen

Erkend Financieel Adviseurs

Erkend Financieel Adviseurs moeten jaarlijks hun SEH-certificering geldig houden. Voor het jaar 2022 stelt de SEH de volgende eisen:

 • Twaalf PE SEH-punten halen; en
 • Het Wft diploma adviseur Hypothecair krediet geldig houden.

De twaalf punten behaalt een adviseur door het volgen van twaalf uur onderwijs. Minstens zes punten daarvan moet hij in categorie A halen. De overige zes punten kan hij zowel in categorie A als in categorie B halen.

Financieel Planners

Sinds 2018 gelden nieuwe eisen voor de permanente educatie van gecertificeerde FFP-leden. Elke jaar moeten Financieel Planners in totaal 20 PE-punten behalen. De PE FFP bestaat uit Kennis & Actualiteit (K&A) en Praktijktoepassing (PT):

 • De financieel planner behaalt 14 PE-punten in het onderdeel K&A. Bijvoorbeeld door permanent actueel te blijven door het lezen van de FFP-nieuwsbrieven en/of hun webinars te volgen; en
 • De financieel planner behaalt 6 PE-punten in het onderdeel PT.

Overige onderwerpen

 • adm_a.bakkali
 • Posted by adm_a.bakkali
januari 6, 2022
 • adm_a.bakkali
 • Posted by adm_a.bakkali
december 31, 2020
 • adm_a.bakkali
 • Posted by adm_a.bakkali
december 29, 2020
 • adm_a.bakkali
 • Posted by adm_a.bakkali
december 28, 2020
 • adm_a.bakkali
 • Posted by adm_a.bakkali
december 27, 2020
 • adm_a.bakkali
 • Posted by adm_a.bakkali
december 26, 2020

Download de Advieskaart